鞍山
 • 热门城市
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • 海城房价

  最新二手房均价2482元/m²

  环比上月-0.87% 环比去年-0.28%

  最新二手房均价2485元/m²

  环比上月0.12% 环比去年-0.27%

  最新二手房均价2559元/m²

  环比上月2.97% 环比去年持平

  最新二手房均价2635元/m²

  环比上月2.96% 环比去年持平

  最新二手房均价2714元/m²

  环比上月2.99% 环比去年持平

  最新二手房均价2795元/m²

  环比上月2.98% 环比去年持平

  • 鞍山
  • 铁东
  • 铁西
  • 立山
  • 千山
  • 海城
  • 台安县
  • 岫岩

  海城房价涨跌榜

  海城小区涨跌对比

  优选好房

  更多

  房产资讯

  更多